Izjava o zaštiti podataka

STILL d.o.o. se obvezuje da će se pri korištenju i obradi podataka, koje ste dali na raspolaganje i koji su privatne naravi, pridržavati zahtjeva saveznog Zakona o zaštiti podataka.