Blue-Q = IQ

Inteligentan Autopilot za ekonomičnost i odgovornost prema okolišu.


Daljnji znak za stalni ubrzani razvoj inovativnih djelotvornih ideja i njihovu realizaciju, predstavlja STLL Blue-Q.

Kako funkcionira Blue-Q?

Pritiskom gumba na viličaru aktivira se Blue-Q Modus. Inteligentnim optimiziranjem karakterističnih linija pogona, uštedjet će se upravo toliko energije koja neće negativno utjecati na radni proces.

Koje su prednosti sistema Blue-Q?

Može se postići 10 do 20 % ušteda u potrošnji energije, ovisno od profi la primjene i opreme viličara. To znači da za električni viličar nosivosti 1,6 t, ova ušteda iznosi cca. 2500,- Euro tijekom 5 godina rada viličara u tri smjene. Nisu uračunati ostali efekti koji utječu na sniženje troškova, kao što je manje trošenje dijelova, dulji vijek trajanja akumulatora i poboljšano vremensko iskorištenje za svako punjenje akumulatora. Na taj se način smanjuju i CO2-emisije kod proizvodnje električne energije, jer tamo gdje se troši manje energije, mora se i manje proizvesti te iste energije. Međutim, Blue-Q Modus ne utječe samo na ponašanje viličara pri vožnji, nego i na inteligentan način isključuje električna trošila. Upravo ova sporedna električna trošila, u ukupnom zbroju, ovisno od opremljenosti i primjene viličara, sudjeluju u ukupnoj potrošnji do 35 % udjela energije (električni viličari).